Skip to content
Home » Sekcije

Sekcije

Procjena utjecaja na okoliš (PUO):

 • Relevantni podaci i metode
 • Učinkovitost procedura
 • Kontrola kvalitete dokumentacije
 • Prihvatljivost za ekološku mrežu
 • Mjere zaštite i ublažavanja
 • Ekološki incidenti
 • Espoo konvencija

Strategija zaštite prirode i okoliša:

 • Strategic Environmental Assessment (SEA)
 • Protokol o strateškoj procjeni Espoo konvencije
 • Međusektorsko usuglašavanje
 • Povezanost PUO, SPUO i drugih EU Direktiva
 • Opseg sudskih sporova u PUO i SPUO
 • Prilagodba klimatskim promjenama
 • Planovi upravljanja
 • Planiranje uporabe zemljišta

Sustainable and Inclusive Growth:

 • Ecosystem services
 • Natura 2000 i gospodarstvo
 • Public Participation
 • Financiranje projekata