Skip to content
Naslovna » Sekcije

Sekcije

Procjena utjecaja na okoliš (PUO):

 • Relevantni podaci i metode
 • Učinkovitost procedura
 • Kontrola kvalitete dokumentacije
 • Prihvatljivost za ekološku mrežu
 • Mjere zaštite i ublažavanja
 • Ekološki incidenti
 • Espoo konvencija

Strategija zaštite prirode i okoliša:

 • Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO)
 • Protokol o strateškoj procjeni Espoo konvencije
 • Međusektorsko usuglašavanje
 • Povezanost PUO, SPUO i drugih EU Direktiva
 • Opseg sudskih sporova u PUO i SPUO
 • Prilagodba klimatskim promjenama
 • Planovi upravljanja
 • Planiranje uporabe zemljišta

Održivi i uključivi razvoj:

 • Usluge ekosustava
 • Natura 2000 i gospodarstvo
 • Sudjelovanje javnosti
 • Financiranje projekata