Skip to content
Naslovna » Zbornik radovaRegionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš

Zbornik radova
Regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš

Naslov:
Zbornik radova / Proceedings
Regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš / Regional Conference on Environmental Impact Assessment

ISSN 2459-5896

Nakladnik:
Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša

Kontakt
Adresa: Berislavićeva 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Adresa elektronske pošte: huszpo@huszpo.hr

Urednici:
Oleg Antonić
Marta Brkić
Nenad Mikulić

Prvi put objavljeno:
2014.

Učestalost objavljivanja:
dvogodišnja publikacija

Prva regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš, rujan 2013., Zadar

Zbornik radova / Proceedings:

Objavljeno:
2014.

Druga regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš, rujan 2015., Novi Vinodolski

Zbornik radova / Proceedings

Objavljeno:
2016.

Treća regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš, rujan 2017., Vodice

Zbornik radova / Proceedings

Objavljeno:
2018.

Četvrta regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš, rujan 2019., Vodice

Zbornik radova / Proceedings

Objavljeno:
2020.