Skip to content
Naslovna » Blog » Zaključci s 4. Regionalne konferencije o PUO

Zaključci s 4. Regionalne konferencije o PUO

Program i zaključci

Od 18-21 rujna u hotelu Olympia u Vodicama održana je IV regionalna konferencija o PUO. Ukupno je registrirano 300 sudionika koji su izložili 87 radova i 7 postera.

I ovaj puta Konferencija je okupila predstavnike tijela državne uprave, ovlaštenike na poslovima zaštite okoliša, poduzetnike i investitore te udruge civilnog društva.

Osim tradicionalnih sekcija Procjena i Strateška procjena utjecaja na okoliš, Procjena utjecaja na Ekološku mrežu ova Konferencija imala je okrugle stolove na kojima su iznesena i raspravljena aktualna pitanja koja jesu i koja će biti u fokusu između dvije konferencije.

Ovaj puta teme okruglih stolova su bile „Obnovljivi izvori energije i Natura 2000“ te „Prostorno uređenje i postupci zaštite okoliša“. Uvodničari i moderatori bili su priznati stručnjaci iz regije koji su na bazi svojih stručnih iskustva i pogleda davali ton i usmjeravali raspravu.

Program Konferencije realiziran je u potpunosti u skladu s Programom i prethodnim obavijestima konferencije.

PROGRAM I ZAKLJUČKE možete pogledati ovdje

Zbornik sažetaka / Book of abstracts dostupan ovdje / available here

Sekcija A. Procjena utjecaja na okoliš / Section A. Environmental Impact Assessment

Sekcija B. Strategija zaštite prirode i okoliša / Section B. Environmental and Nature Protection Strategy

Sekcija C. Održivi i uključivi razvoj / Section C. Sustainable and Inclusive growth