Skip to content
Naslovna » Upute za autore » Tematski okvir konferencije

Tematski okvir konferencije

Procjena utjecaja na okoliš (PUO)

 • Pristup “screeningu” i “scopingu
 • PUO i Zeleni plan
 • Sudjelovanje javnosti
 • Veza između PUO, suglasnosti za razvoj i drugog donošenja odluka, glavne ocjene i klimatskog potvrđivanja
 • Učinkovitost postupaka i kontrola kvalitete
 • Veza između PUO i procjene rizika na okoliš i zdravlje
 • Klimatske promjene
 • Kumulativni utjecaji
 • PUO i prekogranične konzultacije
 • Mjere zaštite okoliša
 • Okolišni monitoring
 • Pravosudna praksa

Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO):

 • Pristup “screeningu” i “scopingu
 • SPUO i Zeleni plan
 • Sudjelovanje javnosti
 • Veza između SPUO i donošenja odluke, glavne ocjene i klimatskog potvrđivanja
 • Zaključivanje SPUO postupka
 • Veza između SPUO i procjene rizika na okoliš i zdravlje
 • SPUO i procjena društvenog utjecaja
 • SPUO i prostorno uređenje
 • SPUO i prekogranične konzultacije
 • Kumulativni utjecaji
 • Pravosudna praksa

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu:

 • Ciljevi očuvanja
 • Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu i veza s PUO Direktivom
 • Primjena na projekte koji nisu obuhvaćeni Aneksom I i II – mehanizam za probir takvih aktivnosti
 • Procedure
 • Opseg ocjene bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti
 • Dopuštenost projekata za koje je utvrđeno da imaju nepovoljan učinak
 • Prevladavajući javni interes
 • Pristup alternativama
 • Ekološka mreža i gospodarstvo
 • Pravosudna praksa

Klimatsko potvrđivanje:

 • Nove upute Europske komisije o klimatskom potvrđivanju infrastrukture u razdoblju 2021.-2027. i njihova povezanost s PUO i SPUO
 • Raspoloživost i kvaliteta podataka
 • Neizvjesnost i “no-regret” opcija
 • Klimatska otpornost i dokaz neutralnosti

Održivi i uključivi razvoj:

 • Zelena infrastruktura
 • Usluge ekosustava
 • Kružno gospodarstvo