Skip to content
Naslovna » Upute za autore » Tematska cjelina: Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO)

Tematska cjelina: Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO)

Podteme

 1. Pristup “screeningu” i “scopingu”
 2. Sudjelovanje javnosti
 3. Veza između SPUO i strateškog donošenja odluke
 4. Razmatranje okolišnih i zdravstvenih rizika
 5. Klimatske promjene
 6. SPUO i procjena društvenog utjecaja
 7. Kumulativni utjecaji
 8. SPUO i prostorno uređenje
 9. SPUO i prekogranične konzultacije
 10. Pravosudna praksa
 11. Učinkovitost SPUO postupaka

Mogući tematski izazovi

 • Poduzimamo li SPUO za ključne planove i programe? Propuštamo li neka kritična područja odlučivanja u primjeni SPUO?
 • Kako najbolje pristupiti SPUO za manje izmjene planova/programa i SPUO za planove i programe u vezi s mikrolokacijama i manjim izmjenama planova i programa?
 • Povezujemo li učinkovito međuovisne SPUO postupke i pojednostavljujemo li ih na temelju članka 4.3. i članka 5.3. SPUO Direktive?
 • Usmjeravamo li SPUO na ključne probleme povezane uz održivost okoliša predloženih planova i programa koji su važni u donošenju odluka i javnim raspravama? Što se može poboljšati?
 • Kako najbolje razmotriti u SPUO ciljeve Zelenog plana za klimatsku neutralnost, otpornost na klimatske promjene i kružno gospodarstvo?
 • Kako možemo učinkovito razmotriti u SPUO načelo „Ne nanositi značajnu štetu“ i novu taksonomiju EU-a za održive djelatnosti definirane Uredbom (EU) 2020/852?
 • Koji su ključni izazovi i tipični nedostaci u našim trenutnim procjenama kumulativnih utjecaja? Koji pristupi dobro funkcioniraju?
 • Kako osigurati nepristranost i kvalitetu u SPUO zaključcima?
 • Tko ima krovnu odgovornost za SPUO postupak: nositelj izrade dokumenta ili tijelo nadležno za zaštitu okoliša?
 • Koja je uloga nositelja izrade dokumenta u „screeningu“, „scopingu“, sudjelovanju javnosti, savjetovanju s drugim tijelima i monitoringu, uzimajući u obzir rezultate SPUO ?
 • Koja je uloga tijela nadležnih za provedbu u „screeningu“, „scopingu“, sudjelovanju javnosti, savjetovanju s drugim tijelima, u primjeni rezultata SPUO u planovima/programima i monitoringu?
 • Postoje li neka druga tijela (neovisna povjerenstva, itd.) koja imaju ulogu u „screeningu“, „scopingu“, sudjelovanju javnosti, savjetovanju s drugim tijelima, koja mogu primjeniti rezultate SPUO u planovima/programima i monitoringu?
 • Postoji li više tijela nadležnih za provedbu SPUO? Ako postoji samo jedno, koje je to tijelo nadležno za zaštitu okoliša?
 • Koje je tijelo odgovorno za izradu “Izvješća o stanju okoliša” predviđeno člankom 5. SPUO Direktive?
 • Koji je pravni oblik (obvezujući ili neobvezujući) savjetovanja s tijelima koja su nadležna za provedbu u „screeningu“ (članak 3.6.), „scopingu“ (članak 5.4.) i u izražavanju “svojeg mišljenja o nacrtu plana ili programa i popratnom izvješću o okolišu” (članak 6.2)?
 • Postoji li neki poseban dokument koji služi kao “Zaključci” izvedeni iz SPUO postupka i dokumentiranja na temelju rezultata SPUO (članak 8)? Tko ga priprema? Kakav mu je pravni status?
 • Ako postoji razilaženje između nositelja izrade dokumenta i nadležnog tijela za zaštitu okoliša, što se događa u slučaju njihova neslaganja u pogledu zaključaka (ili uvjeta) koji proizlaze iz SPUO ili o načinu na koji bi predloženi plan trebalo izmijeniti?
 • Je li moguće da se uloga nositelja izrade dokumeta i uloga nadležnog tijela za zaštitu okoliša „preklapa“?