Skip to content
Naslovna » Upute za autore » Tematska cjelina: Procjena utjecaja na okoliš (PUO)

Tematska cjelina: Procjena utjecaja na okoliš (PUO)

Podteme

 1. Pristup “screeningu” i “scopingu”
 2. PUO i Zeleni plan
 3. Sudjelovanje javnosti
 4. Veza između PUO, suglasnosti za razvoj i drugog donošenja odluka
 5. Razmatranje okolišnih i zdravstvenih rizika
 6. Klimatske promjene
 7. Kumulativni utjecaji
 8. Prekogranične konzultacije
 9. Mjere ublažavanja utjecaja na okoliš i mjere za unaprjeđenje stanja okoliša
 10. Kontrola kvalitete PUO
 11. Okolišni monitoring
 12. Pravosudna praksa
 13. Učinkovitost PUO postupaka

Mogući tematski izazovi

 • Kako optimalno uklopiti procjenu utjecaja na okoliš u okvir Zelenog plana, osobito u fazi “screeninga” i “scopinga”?
 • Kako možemo učinkovito primijeniti u PUO načelo „Ne nanositi značajnu štetu“ i novu taksonomiju EU-a za održive aktivnosti definirane Uredbom (EU) 2020/852?
 • Kako poboljšati odnose između procjene utjecaja na okoliš, donošenja odluka i konačnog odobrenja za realizaciju zahvata?
 • Kakva je veza između PUO i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, osiguravanja dobrog stanja voda, procjene utjecaja na društvo i povijesno nasljeđe itd.?
 • Kako se PUO odražava u okolišnoj i integiranoj dozvoli?
 • Koje su poveznice između PUO i klimatskog potvrđivanja?
 • Kako poboljšati sudjelovanje javnosti, učinkovitost postupka i kontrolu kvalitete u PUO? Kako pouzdano procijeniti kumulativne utjecaje u smislu procjene rizika na okoliš i zdravlje?
 • Kako prekogranične konzultacije učiniti učinkovitijima?
 • Koja su najnovija rješenja mjera zaštite okoliša i monitoringa?
 • Što za ubuduće možemo naučiti iz sudske prakse?