Naslovna » Upute za autore » Tematska cjelina: Održivi i uključivi razvoj

Tematska cjelina: Održivi i uključivi razvoj

Podteme

  1. Zelena infrastruktura
  2. Usluge ekosustava
  3. Kružno gospodarstvo
  4. Potvrđivanje održivosti

Mogući tematski izazovi

  • Može li (i kako) razvoj zelene infrastrukture pomoći u postizanju ciljeva očuvanja NATURA 2000?
  • Kako procjene utjecaja na okoliš mogu najbolje doprinijeti ostvarenju načela „Ne nanositi značajnu štetu“?
  • Kako uključiti najbolju moguću procjenu usluga ekosustava u SPUO i PUO?
  • Trebaju li procjene utjecaja na okoliš biti ključni instrumenti Europskog zelenog plana te usmjeriti gospodarski razvoj prema kružnom gospodarstvu, posebno s obzirom na njihovu ulogu u financiranju projekata iz EU fondova?
  • Kako prilagoditi procjene/analizu izazovima koji proizlaze iz novih zahtjeva EU-a i zahtjeva koji su još u izradi EU-a? Koji su pristupi u procjenama učinka za projekte Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO) koji su licencirani (ali nisu provedeni) prije EU zelenog plana i primjene načela „Ne nanositi značajnu štetu?