Skip to content
Naslovna » Upute za autore » Tematska cjelina: Održivi razvoj i financijski okvir

Tematska cjelina: Održivi razvoj i financijski okvir

Podteme

 1. Taksonomija EU-a za olakšavanje održivih ulaganja
 2. Veza između taksonomije EU-a i postupaka okolišnih procjena
 3. Potvrđivanje održivosti
 4. Veza između održivih financijskih okvira i okolišnih-socijalnih-upravljačkih čimbenika (eng. Environmental – Social – Governance (ESG))
 5. Zelena infrastruktura
 6. Usluge ekosustava
 7. Kružno gospodarstvo

Mogući tematski izazovi

 • Koje su ključne praktične posljedice taksonomije EU-a za bankarski sektor i poduzeća na koje se taksonomija odnosi?
 • Koje bi mogle biti buduće posljedice taksonomije EU-a na razvoj sustava PUO i SPUO te postupke donošenja odluka o okolišu?
 • Koja je uloga okolišnih procjena u ostvarenju načela DNSH prilikom razvoja projekata u skladu s Europskim zelenim planom?
 • Kako okolišne procjene mogu usmjeriti gospodarski razvoj prema kružnom gospodarstvu, posebno s obzirom na njihovu ulogu u financiranju projekata iz EU fondova?
 • Koje bi mogle biti šire posljedice taksonomije EU-a za buduće okolišne-socijalne-upravljačke (engl. ESG) sustave koji se koriste u korporativnom sektoru?
 • Može li (i kako) razvoj zelene infrastrukture pomoći u postizanju ciljeva očuvanja NATURA 2000?
 • Kako uključiti najbolju moguću procjenu usluga ekosustava u SPUO i PUO?