Skip to content
Naslovna » Upute za autore » Tematska cjelina: Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

Tematska cjelina: Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

Podteme

 1. Ciljevi očuvanja ekološke mreže Natura 2000
 2. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu i veza s PUO Direktivom
 3. Primjena na projekte koji nisu obuhvaćeni Aneksom I i II PUO Direktive – mehanizam za probir takvih aktivnosti
 4. Procedure
 5. Opseg ocjene bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti
 6. Dopuštenost projekata za koje je utvrđeno da imaju nepovoljan učinak
 7. Prevladavajući javni interes
 8. Pristup alternativama
 9. Ekološka mreža i gospodarstvo
 10. Pravosudna praksa

Mogući tematski izazovi

 • Možemo li poboljšati ciljeve očuvanja za specifična područja kako bi bili jasniji, ali i izvediviji u isto vrijeme?
 • Koja vrsta projekata predstavlja najveći izazov u ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu i zašto?
 • Koji se pristupi koriste u procjenama utjecaja kada je obnova staništa za vrstu dio SSCO-a (Site-specific Conservation Objectives for Natura 2000)?
 • Koji se pristupi koriste u procjenama kumulativnih utjecaja? Kako dostupnost podataka utječe na procjenu?
 • Kako ojačati veze između SPUO i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno Direktivama o staništima i pticama? Kako učinkovito provesti takvu procjenu za planove i programe kojima nedostaju detalji o predloženim projektima? Što se najviše, a što najmanje može očekivati od takvih procjena?
 • Koliko se često koristi instrument IROPI („Imperative reasons of overriding public interest“) i doprinosi li ciljevima Direktive o staništima/pticama? Koji se pristupi u ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu prema Direktivi o staništima (članak 6., stavak 3.) primjenjuju pri procjeni prekograničnih utjecaja
 • Kako se kontroliraju propisane mjere ublažavanja i prati njihova učinkovitost? Koji su pristupi izmjeni mjera ublažavanja kada je to potrebno i koliko često se koristi adaptivni pristup upravljanja?
 • Može li (i kako) razvoj zelene infrastrukture pomoći u postizanju ciljeva očuvanja NATURA 2000?
 • U kojoj mjeri kompenzacijske mjere mogu izbjeći ili dovoljno ublažiti izravne utjecaje na ciljeve očuvanja?