Skip to content
Naslovna » Upute za autore » Tematska cjelina: Klimatsko potvrđivanje

Tematska cjelina: Klimatsko potvrđivanje

Podteme

 1. Nove upute Europske komisije o klimatskom potvrđivanju infrastrukture u razdoblju 2021.-2027. i njihova povezanost s PUO i SPUO
 2. Raspoloživost i kvaliteta podataka
 3. Neizvjesnost i “no-regret” opcija
 4. Klimatska otpornost i dokaz neutralnosti

Mogući tematski izazovi

 • Kako možemo dobiti kvalitetne podatke za relevantne scenarije klimatskih promjena? Kakva su iskustva s korištenjem lokalnih meteoroloških i klimatskih mjerenja i modela?
 • Kako se klimatske promjene odnose s drugim procjenama u PUO i SPUO (npr. ciljevi bioraznolikosti, ciljevi upravljanja vodama)?
 • Kako pristupiti nesigurnosti i promicati opcije „no-regret“ ili „low-regret“ koje dovoljno dobro funkcioniraju tijekom buduće klimatske varijabilnosti? Što možemo naučiti iz procjene ekoloških i industrijskih rizika i sigurnosnih analiza?
 • Koji su izazovi pri odabiru odgovarajuće metodologije za procjenu utjecaja klimatskih promjena na projekte, planove i strategije? Koje su sličnosti i razlike između provjere otpornosti na klimu i razmatranja klimatskih promjena u procesima PUO i SPUO? Koje su mogućnosti za koordinirane procese?
 • Koji su primjeri dobre prakse u izračunu emisija stakleničkih plinova (npr. razmatranje izravnih i neizravnih emisija i definiranje ispravnog opsega takvih izračuna, razmatranje relativnih/apsolutnih emisija, pristupi temeljeni na analizama životnog ciklusa itd.)? Koji bi se praktični pristupi mogli koristiti za provjeru neutralnosti, a koji se temelje na nedavnim tehničkim smjernicama Europske komisije o klimatskoj zaštiti infrastrukture u razdoblju 2021.-2027.?
 • Kako pristupiti provjeravanju neutralnosti ugljika za intervencije/zahvate koji općenito imaju tendenciju povećanja emisija stakleničkih plinova – npr. prometna infrastruktura, prijedlozi za korištenje prirodnog plina i dr.?
 • Trebaju li PUO postupak otkriti predviđene vanjske troškove emisija ugljika povezane s predloženim razvojem?
 • Koje su glavne mogućnosti za učinkovitu koordinaciju SPUO s nadolazećim ispitivanjem klimatske otpornosti i provjerom klimatske neutralnosti projekata koje financira EU (na temelju nedavnih tehničkih smjernica Europske komisije o klimatskoj otpornosti infrastrukture u razdoblju 2021.-2027.)?