Skip to content
Naslovna » Upute za autore

Upute za autore

Važni datumi

Prijava sažetaka – do 1. lipnja 2022.
Obavijest o prihvaćanju – do 30. lipnja 2022.
Dostava prezentacije za usmeno izlaganje – do 1. rujna 2022.
Prijava radova – do 30. rujna 2022. (za autore koji žele predati cjeloviti rad)

Tematski okvir konferencije:

Upute za pripremu sažetka

 • Autori pripremaju sažetak obavezno na engleskom jeziku, a dodatno i na jeziku autora (latinično pismo, hrvatski/srpski), ukoliko namjeravaju održati prezentaciju na hrvatskom/srpskom.
 • U sažetku treba opisati cilj rada, glavne rezultate i kratak zaključak.
 •  Dozvoljeno je 1500 znakova, uključujući razmake između riječi.
 • Uz sažetak navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom.
 • Sažetak ne smije sadržavati tablice, grafove, crteže i sl.
 • Obrazac za pripremu sažetaka na obje jezične verzije preuzmite klikom u nastavku

Upute za predaju sažetaka

 • Stvorite korisnički račun kod Oxford Abstracts.
 • Potvrdite svoju e-poštu. Provjerite spam/junk mapu ako se e-poruka ne pojavi u vašem inboxu.
 • Pristupite svom korisničkom računu na Oxford Abstracts i predajte sažetak.
 • Svi sažetci se moraju predati na engleskom jeziku; ukoliko ćete izlagati na hrvatskom jeziku, odaberite odgovarajuću opciju i dodatno unesite tražene podatke na hrvatskom.
 • Primit ćete e-poruku s potvrdom nakon što dovršite predaju sažetka.
 • Sažeci koji nisu potpuni ili predani prema tehničkim uputama bit će vraćeni autorima na doradu.

Za sva pitanja i nedoumice obratite nam se putem konferencija@huszpo.hr

Upute za pripremu cjelovitog rada

Autori koji žele objaviti cjelovite radove s Konferencije imaju mogućnost objave u Zborniku radova i u časopisu “Environmental Engineering – Inženjerstvo Okoliša“, prema sljedećim uputama:

Zbornik radova Konferencije:

 • Svi radovi koji prođu recenziju Znanstvenog Odbora Konferencije biti će objavljeni u digitalnom Zborniku radova s konferencije (predviđeno za travanj 2023.),
 • Rad treba biti napisan na engleskom jeziku, ili na hrvatskom jeziku s obaveznim engleskim sažetkom,
 • Radovi na hrvatskom jeziku (s engleskim sažetkom) biti će objavljeni samo u digitalnom Zborniku radova s konferencije,
 • Autori radova na engleskom jeziku mogu zatražiti objavu rada samo u Zborniku radova s konferencije.

Časopis “Environmental Engineering – Inžinjerstvo okoliša”:

 • Radovi na engleskom jeziku koji dodatno prođu recenziju časopisa “Environmental Engineering – Inženjerstvo Okoliša“ (ISSN 1849-4714 (Print), eISSN 1849-5079 (Online)) biti će objavljeni u posebnom tematskom broju časopisa (Vol 9, br.2, 2022).
 • Ukoliko autor želi objaviti rad s konferencije u nekom drugom časopisu, to treba u vlastitom aranžmanu učiniti najkasnije do 31. ožujka 2023., pri čemu je tada isključena mogućnost objave u časopisu “Environmental Engineering – Inženjerstvo Okoliša“, a autor preuzima na sebe osigurati suglasnost tog drugog časopisa za referencirani pretisak rada u digitalnom Zborniku radova s konferencije.

Radove treba poslati do 30. 9. 2022. godine e-mailom na adresu konferencije:  konferencija@huszpo.hr

Molimo sve autore (kako radova na engleskom, tako i radova na hrvatskom s engleskim sažetkom) da se prilikom pisanja radova striktno vode tehničkim uputama i obrascem za pisanje radova časopisa “Environmental Engineering – Inženjerstvo Okoliša“, koji se mogu preuzeti na linku:

environmentalengineering-journal

Dokumenti za preuzimanje

Cjeloviti poziv na dostavu sažetaka i radova

Opći uvjeti sudjelovanja na konferenciji

Finalna obavijest

Upute za pripremu cjelovitog rada

Upute za izlaganje i pripremu postera