Naslovna » Upute za autore

Upute za autore

Važni datumi

Prijava sažetaka – do 1. ožujka 2022.
Obavijest o prihvaćanju – do 15. travnja 2022.
Dostava prezentacije za usmeno izlaganje – do 1. rujna 2022.
Prijava radova – do 31. srpnja 2022. (za autore koji žele predati cjeloviti rad)

Tematski okvir konferencije:

Procjena utjecaja na okoliš
Strateška procjena utjecaja na okoliš
Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

Klimatsko potvrđivanje
Održivi i uključivi razvoj

Upute za pripremu sažetka


Detaljne upute za prijavu sažetka za sudionike koji žele prezentirati na konferenciji bit će objavljene na web stranici do 30. studenog 2022. Radovi (za autore koji žele predati i njih) bit će objavljeni u digitalnom Zborniku radova i u odabranom znanstvenom časopisu, ukoliko autori odaberu tu opciju.