Naslovna » Upute za autore

Upute za autore

Važni datumi

Prijava sažetaka – do 1. lipnja 2022.
Obavijest o prihvaćanju – do 30. lipnja 2022.
Dostava prezentacije za usmeno izlaganje – do 1. rujna 2022.
Prijava radova – do 31. srpnja 2022. (za autore koji žele predati cjeloviti rad)

Tematski okvir konferencije:

Upute za pripremu sažetka

 • Autori pripremaju sažetak obavezno na engleskom jeziku, a dodatno i na jeziku autora (latinično pismo, hrvatski/srpski), ukoliko namjeravaju održati prezentaciju na hrvatskom/srpskom.
 • U sažetku treba opisati cilj rada, glavne rezultate i kratak zaključak.
 •  Dozvoljeno je 1500 znakova, uključujući razmake između riječi.
 • Uz sažetak navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom.
 • Sažetak ne smije sadržavati tablice, grafove, crteže i sl.
 • Obrazac za pripremu sažetaka na obje jezične verzije preuzmite klikom u nastavku

Upute za predaju sažetaka

 • Stvorite korisnički račun kod Oxford Abstracts.
 • Potvrdite svoju e-poštu. Provjerite spam/junk mapu ako se e-poruka ne pojavi u vašem inboxu.
 • Pristupite svom korisničkom računu na Oxford Abstracts i predajte sažetak.
 • Svi sažetci se moraju predati na engleskom jeziku; ukoliko ćete izlagati na hrvatskom jeziku, odaberite odgovarajuću opciju i dodatno unesite tražene podatke na hrvatskom.
 • Primit ćete e-poruku s potvrdom nakon što dovršite predaju sažetka.
 • Sažeci koji nisu potpuni ili predani prema tehničkim uputama bit će vraćeni autorima na doradu.

Za sva pitanja i nedoumice obratite nam se putem konferencija@huszpo.hr

Upute za pripremu cjelovitog rada

 • Detaljne upute o pripremi cjelovitih radova (za autore koji odaberu tu opciju) bit će objavljene na ovoj web stranici najkasnije do isteka roka za predaju sažetaka (30. lipnja 2022.).
 • Prihvaćeni cjeloviti radovi bit će objavljeni u digitalnom Zborniku radova.
 • Eventualno dodatno objavljivanje u odabranom znanstvenom časopisu, usuglasit će se naknadno s autorom.

Dokumenti za preuzimanje

Cjeloviti poziv na dostavu sažetaka i radova

Opći uvjeti sudjelovanja na konferenciji

Četvrta obavijest