Naslovna » Prijava

Prijava


  Ime *

  Prezime *

  Naziv institucije (tvrtke) ili upisati da sudjelujete kao fizička osoba *

  OIB *

  Naziv radnog mjesta ako sudjelujete u ime institucije (tvrtke)

  HUSZPO član ili student *

  Adresa *

  Poštanski broj *

  Grad *

  Država *

  Vaš telefonski broj *

  Vaša adresa elektroničke pošte *

  Način sudjelovanja *

  Odabir tematskog područja prezentacije (odabrati ukoliko ste autor ili koautor rada, mogućnost izbora više opcija)

  Namjera za predaju znanstveno-stručnog rada (ispuniti ukoliko ste autor ili koautor)

  PODACI ZA IZDAVANJE RAČUNA RAZLIČITI OD PRETHODNO NAVEDENIH PODATAKA:


  Pročitao sam i prihvaćam opće uvjete sudjelovanja na konferenciji