Skip to content
Naslovna » Objava radova s Treće regionalne konferencije o PUO u časopisu Inženjerstvo okoliša

Objava radova s Treće regionalne konferencije o PUO u časopisu Inženjerstvo okoliša

Odabrani radovi objavljeni su u časopisu Inženjerstvo okoliša.

Objavljeni su slijedeći radovi:

Konrad Kiš: NEPREPOZNATI KONFLIKTI IZMEĐU ŠUMARSTVA, POLJOPRIVREDE I EKOLOŠKE MREŽE: OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ŠUMI I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU RADI PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH NASADA – ANALIZA SLUČAJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Aleksandra Anić Vučinić, Lana Krišto, Ivana Melnjak, Lucija Radetić: ULOGA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ U PRENAMJENI EKSPLOATACIJSKIH POLJA

Goran Lončar, Domagoj Vranješ, Ivana Tomašević, Katarina Čović, Ivana Buj, Goran Dašić, Lovorka Korica: MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA UTJECAJA REGULACIJSKIH I ZAŠTITNIH VODENIH GRAĐEVINA NA VODENE EKOSUSTAVE

Valerija Butorac, Goran Lončar, Martina Cvitković, Domagoj Vranješ: GEOEKOLOŠKO VREDNOVANJE UNUTAR STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ – PRIMJER DOSADAŠNJE PRAKSE: HE KOSINJ / SENJ 2

Radove, kao i cijeli časopis možete pogledati ovdje.