Skip to content
Naslovna » O konferenciji

O konferenciji

Konferencija s temom procjena utjecaja na okoliš je događanje u organizaciji HUSZPO, do sada održano četiri puta u različitim gradovima Hrvatske. 

HUSZPO je nevladina organizacija osnovana 2004. godine od strane renomiranih pravnih i fizičkih osoba koje se profesionalno bave zaštitom prirode i okoliša u Hrvatskoj. Udruga trenutno okuplja oko 40 društava i individualnih članova, a ciljevi su joj unaprjeđivanje stručnih znanja i profesionalnog djelovanja u stručnim poslovima zaštite prirode i okoliša, usuglašavanje i zagovaranje strukovnih interesa, promicanje strukovne etike i suradnja sa sličnim domaćim i međunarodnim organizacijama i udrugama.

Prva regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš, održana je pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske u rujnu 2013. godine u Zadru. Više o konferenciji možete pogledati na sljedećoj poveznici: Konferencija 2013., Zadar.

Druga regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš, održana je pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Fonda za zaštitu okoliša i prirode Republike Hrvatske u Novom Vinodolskom u rujnu 2015. godine. Više o konferenciji možete pogledati na sljedećoj poveznici: Konferencija 2015., Novi Vinodolski.

Treća regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš održana je u Vodicama u rujnu 2017. godine pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te Hrvatske gospodarske komore. Partner konferencije bio je UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Više o konferenciji možete pogledati na sljedećoj poveznici: Konferencija 2017, Vodice.

Pri otvorenju Treće regionalne konferencije prikazan je kratki film o provedbi ideje konferencije kojeg možete pogledati ovdje. Objavljene radove s Treće regionalne konferencije o PUO u časopisu Inženjerstvo okoliša možete naći ovdje

Četvrta regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš održana je u Vodicama od 18. do 21. rujna 2019. godine pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Hrvatske gospodarske komore. Partner konferencije bio je UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).

Više o konferenciji možete pogledati na slijedećoj poveznici: Konferencija 2019, Vodice. Kratki film o provedbi konferencije možete pogledati ovdje.

Peta Europska i regionalna konferencija Okolišne procjene i Europski zeleni ‘22 održala se u Vodicama, 14.-17. rujna 2022, u hotelu Olympia Sky. Konferenciju je organizirala Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO), članica Hrvatskog inženjerskog saveza. Konferencija je pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH te Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova RH. Partneri konferencije su: Europska Investicijska Banka (EIB), Hrvatska gospodarska komora (HGK), Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIE HRVATSKA), Hrvatski poslovni svijet za održivi razvoj (HR PSOR), Hrvatska udruga poslodavaca (HUP).

Više o konferenciji možete pogledati na sljedećoj poveznici: Konferencija 2022, Vodice.

Sve konferencije bile su iznimno uspješne. Na svakoj je održano stotinjak stručnih izlaganja i nekoliko okruglih stolova na različite teme. Svaka konferencija je imala više od 300 sudionika – ovlaštenika, znanstvenika, predstavnika javnih tijela, predstavnika lokalne i regionalne uprave, nevladinih udruga, stručnjaka za odnose s javnošću, predstavnike medija te investitore iz Hrvatske, regije, ali i šire.

Ideja konferencije je sve ove godine ostala ista; želimo okupiti dionike postupaka u području zaštite prirode i okoliša te im omogućiti da kroz konstruktivan i demokratski dijalog međusobno podijele svoja znanja, iskustva i stavove.

Petu konferenciju o ovoj tematici organiziramo i kao europsku konferenciju, s ciljem poticanja većeg sudjelovanja sudionika iz Europe, kao i stavljanja okolišnih procjena u kontekst Europskog zelenog plana, smatrajući ih nužnim alatima za smanjenje ranjivosti i povećanje otpornosti ekosustava na klimatske promjene te održanje ekološke mreže Natura 2000.

Provođenje postupaka iz područja zaštite okoliša i prirode preduvjet je za povlačenje sredstava iz EU i drugih međunarodnih fondova, bilo da se radi o strateškim procjenama utjecaja na okoliš operativnih programa, bilo da se radi o procjeni utjecaja na okoliš pojedinih zahvata odnosno investicija. Tematski okrugli stolovi i stručne prezentacije koje će se održati na konferenciji „Okolišne procjene i Europski zeleni plan ’22„ mogu samo doprinijeti kvaliteti postupaka, njihovom razumijevanju, pa i njihovom ubrzanju, odnosno u konačnici učinkovitijem iskorištavanju investicijskih sredstava.

S obzirom na interdisciplinarnost, tematski okvir konferencije „Okolišne procjene i Europski zeleni plan ’22„ čine:

PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ (PUO)

Pristup “screeningu” i “scopingu”; PUO i Zeleni plan; Sudjelovanje javnosti; Veza između PUO, suglasnosti za razvoj i drugog donošenja odluka; Razmatranje okolišnih i zdravstvenih rizika; Klimatske promjene; Kumulativni utjecaji; Prekogranične konzultacije; Mjere ublažavanja utjecaja na okoliš i mjere za unaprjeđenje stanja okoliša; Kontrola kvalitete PUO; Okolišni monitoring; Pravosudna praksa; Učinkovitost PUO postupaka

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ (SPUO)

Pristup “screeningu” i “scopingu”; Sudjelovanje javnosti; Veza između SPUO i strateškog donošenja odluke; Razmatranje okolišnih i zdravstvenih rizika; Klimatske promjene; SPUO i procjena društvenog utjecaja; Kumulativni utjecaji SPUO i prostorno uređenje; SPUO i prekogranične konzultacije; Pravosudna praksa; Učinkovitost SPUO postupaka

OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZA EKOLOŠKU MREŽU

Ciljevi očuvanja ekološke mreže Natura 2000, Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu i veza s PUO Direktivom, Primjena na projekte koji nisu obuhvaćeni Aneksom I i II – mehanizam za probir takvih aktivnosti, Procedure, Opseg ocjene bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti, Dopuštenost projekata za koje je utvrđeno da imaju nepovoljan učinak, Prevladavajući javni interes, Pristup alternativama, Ekološka mreža i gospodarstvo, Pravosudna praksa

PRIPREMA INFRASTRUKTURE ZA PRILAGODBU KLIMATSKIM PROMJENAMA

Nove upute Europske komisije o klimatskom potvrđivanju infrastrukture u razdoblju 2021.-2027. i njihova povezanost s PUO i SPUO, Raspoloživost i kvaliteta podataka, Neizvjesnost i “no-regret” opcija, Klimatska otpornost i dokaz neutralnosti

ODRŽIVI RAZVOJ I FINANCIJSKI OKVIR

Taksonomija EU-a za olakšavanje održivih ulaganja; Veza između taksonomije EU-a i postupaka okolišnih procjena; Potvrđivanje održivosti; Veza između održivih financijskih okvira i okolišnih-socijalnih-upravljačkih čimbenika (eng. Environmental – Social – Governance (ESG)); Zelena infrastruktura; Usluge ekosustava; Kružno gospodarstvo

Kroz sva svoja izdanja, konferencija se prometnula u važan događaj, ne samo za Hrvatsku, već i za širu regiju. Konferencija se naime pokazala kao iznimna prilika za stvaranje poznanstava i dogovaranje suradnje stručnih tvrtki iz različitih zemalja, ali još i značajnije, kao platforma kroz koju hrvatski i inozemni stručnjaci te drugi dionici postupaka, kroz dijeljenje svojih iskustava, pomažu svojim kolegama iz zemalja regije na njihovom putu prema članstvu u Europskoj uniji.

Zahvaljujemo pokroviteljima, partnerskim organizacijama, članovima odbora, autorima, uvodničarima, panelistima okruglih stolova, moderatorima, sudionicima te svima ostalima na njihovom doprinosu realizaciji ove konferencije.

Također, posebno se zahvaljujemo svim sponzorima bez čije financijske potpore ova konferencija ne bi mogla biti organizirana.

Srdačan pozdrav,

HUSZPO