Skip to content
Naslovna » Konferencija 2022

Konferencija 2022

Peta Europska i regionalna konferencija Okolišne procjene i Europski zeleni plan ‘22 održala se u Vodicama, 14.-17. rujna 2022, u hotelu Olympia Sky. Konferenciju je organizirala Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO), članica Hrvatskog inženjerskog saveza. Konferencija se održala pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH te Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova RH.

Konferencija se organizirala uz podršku Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS), Međunarodnog udruženja za procjenu utjecaja na okoliš (IAIA), u partnerstvu s tajništvom UNECE (Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu) Espoo konvencije i Protokola o strateškoj procjeni, Udruženjem konzultanata procjene utjecaja na okoliš (SKOS, Poljska), Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Opole, Poljska.

Partnerstvo u organizaciji konferencije uspostavljeno je s Europskom investicijskom bankom (EIB), Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK), Gospodarskim interesnim udruženjem Obnovljivi izvori energije Hrvatska (OIEH), Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj (HRPSOR) te Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP).

Do sada su održane 4 regionalne konferencije (2013., 2015., 2017., 2019.) o procjeni utjecaja na okoliš koje su bile iznimno uspješne, a ovogodišnja je ostvarila značajan uspjeh sudjelovanjem više od 300 sudionika iz 15 zemalja regije i Europe.

Na prvom panelu “Europski zeleni plan – implikacije za procese donošenja odluka” zaključeno je da je Zeleni plan kompleksan i predstavlja veliki izazov, ali je ostvariv uz međusektorsku suradnju i podršku svih u sustavu te da uz povećanje udjela OIE od 45% do 2030. godine EU može ostvariti svoje klimatske ciljeve.

Drugi Plenarni panel bavio se EU Taksonomijom od klasifikacije do objavljivanja  i izvješćivanja, a treći Panel bavio se EU Taksonomijom – primjenom DNSH načela za ulaganja u EU. Održivo financiranje bi u konačnici trebalo dovesti do dugoročnog povećanja ulaganja u održive ekonomske aktivnosti i projekte. Iz tog razloga ulaganja financijskog sektora treba preusmjeriti na ulaganja prema održivim tehnikama i tehnologijama, aktivnostima održivog dugoročnog razvoja uz doprinos nisko ugljičnih te na klimatske promjene otpornih gospodarstava.

Na panelima su se otvorila brojna pitanja i pokrenule diskusije, a četvrti Panel Bioraznolikost i prioriteti upravljanja Natura2000 područjima dotaknuo se razina odluka u postupcima Strateške procjene utjecaja na okoliš prostornih planova te Glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu. Peti panel Integracija politika održivog ulaganja u sustave, zakonodavstvo i praksu procjene utjecaja otvorio je raspravu o potrebi donošenja novih propisa i upozorio da nema potrebe donositi ishitrena rješenja koja bi mogla ugroziti ili naštetiti do sada izgrađenom sustavu procjene ili strateške procjene utjecaja na okoliš.

Uz panele održane su paralelne sekcije na kojima je predstavljeno oko 80 predavanja s tematskim nazivima te posterska sekcija sa preko 20

Zahvaljujemo pokroviteljima, partnerskim organizacijama, članovima odbora, autorima, uvodničarima, panelistima okruglih stolova, moderatorima, sudionicima te svima ostalima na njihovom doprinosu realizaciji ove konferencije.

Također, posebno se zahvaljujemo svim sponzorima bez čije financijske potpore ova konferencija ne bi mogla biti organizirana.