Skip to content
Naslovna » Konferencija 2017

Konferencija 2017

Treća regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš održana je u Vodicama od 13. do 16. rujna 2017. godine pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te Hrvatske gospodarske komore. Partner konferencije bio je UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).

Ostale partnerske organizacije koje su pomogle u promoviranju konferencije: Hrvatski inženjerski savez, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Hrvatska udruga gradova i Hrvatska zajednica županija.

Pri otvorenju konferencije prikazan je kratki film o provedbi ideje konferencije kojeg možete pogledati ovdje.

Organizator i ove Treće regionalne konferencije o procjeni utjecaja na okoliš je HUSZPO; nevladina organizacija osnovana 2004. godine od strane renomiranih pravnih i fizičkih osoba koje se profesionalno bave zaštitom prirode i okoliša u Hrvatskoj. Udruga trenutno okuplja 50 društava i individualnih članova, a ciljevi su joj unaprjeđivanje stručnih znanja i profesionalnog djelovanja u stručnim poslovima zaštite prirode i okoliša, usuglašavanje i zagovaranje strukovnih interesa, promicanje strukovne etike i suradnja sa sličnim domaćim i međunarodnim organizacijama i udrugama.

Ideja konferencije je sve ove godine ostala ista; željeli smo okupiti dionike postupaka u području zaštite prirode i okoliša te im omogućiti da kroz konstruktivan i demokratski dijalog međusobno podijele svoja znanja, iskustva i stavove.

Nažalost, u praksi još uvijek često dolazi do usporavanja, odnosno produljivanja postupaka zbog narušenog odnosa između dionika, što pak dovodi do nesigurnosti u pogledu realizacije investicija koje su preduvjet gospodarskog rasta. U svjetlu korištenja fondova Europske unije, takve nesigurnosti mogu predstavljati značajne prepreke, jer je provođenje postupaka iz područja zaštite okoliša i prirode preduvjet je za povlačenje sredstava iz fondova, bilo da se radi o strateškim procjenama utjecaja na okoliš operativnih programa, bilo da se radi o procjeni utjecaja na okoliš pojedinih zahvata. Upravo zato su glavni ciljevi konferencije ukloniti barijere u komunikaciji i povećati razumijevanje i povjerenje između zainteresiranih strana, uvijek poštujući stručna znanja i najbolju praksu.

S obzirom na interdisciplinarnost, odnosno širinu teme, rad Konferencije o procjeni utjecaja na okoliš bio je podijeljen u pet sekcija:
– Strateška procjena utjecaja na okoliš,
– Procjena utjecaja na okoliš,
– Zaštita prirode i održivo korištenje prirodnih resursa,
– Sudjelovanje javnosti,
– Zaštita okoliša i financiranje projekata.

Održana su dva okrugla stola na temu strateške procjena te ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu odnosno NATURA 2000 područja jer u ovim postupcima vidimo najveću potrebu za pozitivnim promjenama. Uz okrugle stolove, održana je i Sesija o provedbi ESPOO konvencije Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu te pripadajućem Protokolu o strateškoj procjeni okoliša i Bukureškog ugovora između zemalja jugoistočne europe – dobre prakse i izazovi u postupcima prekogranične procjene utjecaja na okoliš i prekogranične strateške procjene utjecaja na okoliš.

Održano je 111 prezentacija pred više od 300 sudionika iz 22 zemlje s različitim sustavima zaštite okoliša što je uvelike pridonijelo kvaliteti rasprava.

Kroz sva svoja izdanja, konferencija se prometnula u važan događaj, ne samo za Hrvatsku, već i za širu regiju. Konferencija se naime pokazala kao iznimna prilika za stvaranje poznanstava i dogovaranje suradnje stručnih tvrtki iz različitih zemalja, ali još i značajnije, kao platforma kroz koju hrvatski i inozemni stručnjaci te drugi dionici postupaka, kroz dijeljenje svojih iskustava, pomažu svojim kolegama iz zemalja regije na njihovom putu prema članstvu u Europskoj uniji.

Zahvaljujemo pokroviteljima, partnerskim organizacijama, članovima odbora, autorima, uvodničarima, panelistima okruglih stolova, moderatorima, sudionicima te svima ostalima na njihovom doprinosu realizaciji ove konferencije.

Također, posebno se zahvaljujemo svim sponzorima bez čije financijske potpore ova konferencija ne bi mogla biti organizirana.