Skip to content

Hotelski kompleks Olympia Sky Vodice 14.-17.9. 2022.

EUROPSKA I REGIONALNA KONFERENCIJA

“OKOLIŠNE PROCJENE I EUROPSKI ZELENI PLAN ’22”

HUSZPO - Zaštita okoliša
FOKUS KONFERENCIJE
Okolišne procjene kao instrumenti za Europski zeleni plan: kako adresirati klimatske promjene i gubitak bioraznolikosti?

POKROVITELJI:

Ministarsto gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske


Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske

O konferenciji

U ime Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO) i s velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na europsku i regionalnu konferenciju „Okolišne procjene i Europski zeleni plan ’22“ , koja će se održati u Vodicama, Hrvatska, u hotelu Olympia, u rujnu 2022. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Sve četiri dosadašnje regionalne konferencije (2013., 2015., 2017., 2019.) o procjeni utjecaja na okoliš bile su iznimno uspješne. Na svakoj je predstavljeno više od 100 stručnih radova i održano nekoliko okruglih stolova različite tematike. Svakoj konferenciji je prisustvovalo više od 300 profesionalaca, znanstvenika, predstavnika upravnih tijela, predstavnika lokalne i područne samouprave, nevladinih organizacija, stručnjaka za odnose s javnošću, predstavnika medija te investitora iz Hrvatske, zemalja regije i šire. S namjerom dodatnog podizanja kvalitete i dosega konferencije putem sudjelovanja stručnjaka iz čitave Europe, konferenciju 2022. organiziramo i kao europsku konferenciju o ovoj tematici, stavljajući je istovremeno u kontekst Europskog zelenog plana. Pitanja koja se otvaraju u području okolišne procjene u regiji (s nekoliko zemalja – kandidata za pristup EU) slična su onima u ostalim zemljama Europe, a otvorenim dijalogom težimo povećanju razumijevanja izazova koji se pojavljuju u okolišnim postupcima i zajedničkom istraživanju mogućnosti rješenja.

Tematskim okvirom konferencije želimo podržati Europski zeleni plan kao središnju strategiju EU za rast kroz temeljnu preobrazbu gospodarstva i društva. Glavni naglasak konferencije želimo staviti na traženje rješenja za klimatske promjene i gubitak bioraznolikosti u okvirima okolišnih procjena kao nužnih alata za smanjenje ranjivosti i povećanje otpornosti ekosustava, te održanje ekološke mreže Natura 2000.

Ovim Vas putem pozivamo da nam se pridružite na konferenciji koja je postala platforma za dogovaranje suradnje i razmjenu iskustava među stručnjacima iz različitih zemalja.

Konferencija se organizira uz podršku

Međunarodno udruženje za procjenu utjecaja na okoliš
Međunarodno udruženje za procjenu utjecaja na okoliš
Udruženje konzultanata procjene utjecaja na okoliš, Poljska

Partneri

https://www.hrpsor.hr/

Promotori:

OBAVIJESTI

PRIJAŠNJE KONFERENCIJE

Prijašnje konferencije

Ideja konferencije o PUO je na jednom mjestu okupiti ovlaštenike, znanstvenike, predstavnike upravnih tijela, predstavnike lokalne i područne samouprave, nevladine organizacije, stručnjake za odnose s javnošću, te nositelje zahvata iz Hrvatske, regije ali i šire, koji sudjeluju u postupku procjene utjecaja na okoliš te su spremni u demokratskom ozračju podijeliti svoja znanja i iskustva.

Kako se u praksi često može zamijetiti narušen odnos između dionika u postupku procjene utjecaja na okoliš koji dovodi do usporavanja procesa, a time i odgađanja realizacije investicija, jedan od glavnih ciljeva konferencija je poboljšavanje međusobne komunikacije te razvijanje povjerenja između zainteresiranih strana uz poštivanje stručnih znanja i najbolje prakse.

Ponosni smo da je svaka naša konferencija je bila „ugljično neutralna“, odnosno kompenzirane su emisije stakleničkih plinova. Ulaganjem u jedinice smanjenja stakleničkih plinova ostvarenih kroz projekte obnovljivih izvora energije i pošumljavanja neutralizirane su emisije dolaska i odlaska sudionika na konferenciju, noćenja, logistike i prostora.

GALERIJA