Hotelski kompleks Olympia Sky Vodice 14.-17.9. 2022.

EUROPSKA I REGIONALNA KONFERENCIJA

“OKOLIŠNE PROCJENE I EUROPSKI ZELENI PLAN ’22”

HUSZPO - Zaštita okoliša
FOKUS KONFERENCIJE
Okolišne procjene kao instrumenti za Europski zeleni plan: ključni izazovi u adresiranju klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti

POKROVITELJI:

Ministarsto gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske


Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske

O konferenciji

U ime Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO) i s velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na europsku i regionalnu konferenciju „Okolišne procjene i Europski zeleni plan ’22“ , koja će se održati u Vodicama, Hrvatska, u hotelu Olympia, u rujnu 2022. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Sve četiri dosadašnje regionalne konferencije (2013., 2015., 2017., 2019.) o procjeni utjecaja na okoliš bile su iznimno uspješne. Na svakoj je predstavljeno više od 100 stručnih radova i održano nekoliko okruglih stolova različite tematike. Svakoj konferenciji je prisustvovalo više od 300 profesionalaca, znanstvenika, predstavnika upravnih tijela, predstavnika lokalne i područne samouprave, nevladinih organizacija, stručnjaka za odnose s javnošću, predstavnika medija te investitora iz Hrvatske, zemalja regije i šire. S namjerom dodatnog podizanja kvalitete i dosega konferencije putem sudjelovanja stručnjaka iz čitave Europe, konferenciju 2022. organiziramo i kao europsku konferenciju o ovoj tematici, stavljajući je istovremeno u kontekst Europskog zelenog plana. Pitanja koja se otvaraju u području okolišne procjene u regiji (s nekoliko zemalja – kandidata za pristup EU) slična su onima u ostalim zemljama Europe, a otvorenim dijalogom težimo povećanju razumijevanja izazova koji se pojavljuju u okolišnim postupcima i zajedničkom istraživanju mogućnosti rješenja.

Tematskim okvirom konferencije želimo podržati Europski zeleni plan kao središnju strategiju EU za rast kroz temeljnu preobrazbu gospodarstva i društva. Glavni naglasak konferencije želimo staviti na traženje rješenja za klimatske promjene i gubitak bioraznolikosti u okvirima okolišnih procjena kao nužnih alata za smanjenje ranjivosti i povećanje otpornosti ekosustava, te održanje ekološke mreže Natura 2000.

Ovim Vas putem pozivamo da nam se pridružite na konferenciji koja je postala platforma za dogovaranje suradnje i razmjenu iskustava među stručnjacima iz različitih zemalja.

OBAVIJESTI

PRIJAŠNJE KONFERENCIJE

Prijašnje konferencije

Ideja konferencije o PUO je na jednom mjestu okupiti ovlaštenike, znanstvenike, predstavnike upravnih tijela, predstavnike lokalne i područne samouprave, nevladine organizacije, stručnjake za odnose s javnošću, te nositelje zahvata iz Hrvatske, regije ali i šire, koji sudjeluju u postupku procjene utjecaja na okoliš te su spremni u demokratskom ozračju podijeliti svoja znanja i iskustva.

Kako se u praksi često može zamijetiti narušen odnos između dionika u postupku procjene utjecaja na okoliš koji dovodi do usporavanja procesa, a time i odgađanja realizacije investicija, jedan od glavnih ciljeva konferencija je poboljšavanje međusobne komunikacije te razvijanje povjerenja između zainteresiranih strana uz poštivanje stručnih znanja i najbolje prakse.

Ponosni smo da je svaka naša konferencija je bila „ugljično neutralna“, odnosno kompenzirane su emisije stakleničkih plinova. Ulaganjem u jedinice smanjenja stakleničkih plinova ostvarenih kroz projekte obnovljivih izvora energije i pošumljavanja neutralizirane su emisije dolaska i odlaska sudionika na konferenciju, noćenja, logistike i prostora.

GALERIJA